Værktøjer


Metode:

De værktøjer jeg bruger i mit arbejde tager udgangspunkt i NLP (neuro linkvistisk programmering), Enneagrammet som er en personlighedstype model, Access BARS og O Sense (R).

NLP

NLP handler om kommunikation. Hvordan vi kommunikerer med os selv og dem omkring os. Det handler om sammenhængen mellem vores indre kommunikation og den måde vi kommunikerer med andre på. Hvordan vores tanker påvirker hvordan vi har det inden i, og dermed den måde vi omgås andre på. Hvordan vores tanker påvirker hvad vi gør – eller ikke gør. På den måde opfatter NLP tankerne, som nøglen til, at forbedre vores hverdag, og til, at nå vores mål. NLP handler om at øge dine muligheder for at skabe det du virkelig ønsker dig. At lære dig selv hvordan du fungere endnu bedre i dit privat- og arbejdsliv.

Neuro Lingvistisk Programmering:

Neuro viser, at det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får gennem vores fem sanser (vores nervesystem), og den måde vi lagrer disse input på.

Lingvistisk, fordi det bl.a. handler om den snævre sammenhæng der er mellem vores sanser og vores sprog, og hvordan vi gennem ord kan påvirke vores egne og andres tanker.

Programmering, fordi vi gennem de indre billeder vi laver, det vi siger til os selv, og det vi fornemmer, så at sige ”programmerer” os selv til at være ressourcefyldte eller drænet for energi, glade eller deprimerede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan ”omprogrammere” os selv.

Enneagrammet:

Kort fortalt er Enneagrammet en model der beskriver ni  forskellige personlighedstyper. Enneagrammet giver indblik i, og forståelse for menneskers adfærd og natur. Modellen er dog langt mere avanceret end som så, modellen beskriver på et detaljeret og psykologisk plan forskelle og ligheder for de ni personlighedstyper. Enneagrammet skiller sig ud fra andre personlighedstype modeller fordi det beskriver en udviklingsvej for hver at de ni typer. Det gør modellen til et meget stærkt værktøj til personlig udvikling.

Enneagrammet kan med fordel anvendes på mange forskellige områder. Modellen er det perfekte værktøj til at styrke team arbejde, og til at styrke kommunikation og motivation på arbejdspladsen. Også i privatlivet kan Enneagrammet være et stærkt værktøj i forhold til din partner og dine børn.

Access BARS

Access BARS er en behandlingsform, hvor man ved lette tryk på 32 punkter på kraniet, kan gennembryde gamle blokeringer. En behandling kan give indre ro, stilne tanker, bryde med gamle blokeringer. BARS kan bruges i forebyggelse og behandling af stress, min overbevisning er at en BARS behandling er med til at styrke det paranormale nervesystem.

O Sense ®

O Sense handler om at træne sit overskud. O Sense giver viden om, hvordan man kommunikerer, agerer og registrere det overskud som du har lige nu. Ved et forløb bliver man mere bevidst om, hvor overskuddet er lige nu, hvor andres overskud er og hvordan man kan gå fra én overskuds-tilstand til en anden.

© for DIG – Om

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn