Etik


Etiske retningslinier for medlemmer af International HR Coaching Network (ICN)

Terapeuten-/Coachens mål vil altid være at fremme klientens personlige og psykologiske udvikling og sundhed. Dette kommer forud for de personlige interesser, som terapeuten/coachen måtte have.

  • Terapeuten/coachen har tavshedspligt omkring alt som han/ hun får at vide om klienten under sessionen. Personlig information vil kun blive videregivet til tredjepart med klientens samtykke. Den eneste undtagelse fra denne regel vil være i de tilfælde, hvor tavsheden vil være truende for enten klientens, terapeutens/coachens eller andre menneskers sikkerhed.
  • Alt skriftligt materiale om klienten, som terapeuten/coachen måtte besidde som hjælp i sit arbejde, skal a) opbevares i et aflåst rum for at undgå misbrug af tredjepart, og b) vises til klienten på klientens opfordring, c) gives til klienten, hvis klienten ønsker det, d) destrueres på klientens opfordring efter endt forløb/session.
  • Såfremt terapeuten/coachen ønsker at optage en session på tape eller video/ DVD til brug for egen feedback eller for en session med supervisor, skal dette gøres åbenlyst og med klientens fulde skriftlige samtykke. Supervisor / tredjepart må se et underskrevet samtykke fra klienten førend båndet spilles.
  • Terapeuten/coachen må ikke have en seksuel relation til klienten så længe der er en klient-terapeut relation.
  • Terapeuten/coachen skal henvise klienten til en kollega, hvis han/ hun ikke føler sig i stand til at afslutte forløbet pga. manglende kompetence eller af personlige grunde.
  • Terapeuten/coachen vil fortsætte sin personlige udvikling gennem f.eks. at deltage i efteruddannelse eller kollegiale grupper, gennem at modtage supervision på sit klientarbejde og gennem at gå i terapi med personlige temaer.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn