O Sense® for grupper

Vidste du, at dit og dine medarbejderes personlige overskud påvirker jeres samarbejde, trivsel og kommunikation?

Ved at blive bevidst om jeres overskuds påvirkninger, kan I på en enkel måde:

 • Styrke jeres samarbejde
 • Hjælpe hinanden i pressede situationer
 • Styrke dialogen internt og eksternt
 • Blive gode til at spotte når en medarbejder/kollega er på vej til at blive stresset, som i sidste ende kan reducere sygefravær.

Derfor er det en god ide at sætte det personlige overskuds påvirkning på dagsordenen, det vil påvirke jeres resultater og i sidste ende også jeres bundlinje.

Værktøjet til at arbejde og træne jeres overskud hedder O Sense® – det er et unikt og stærkt værktøj – som I vil have stor gavn af langt ud i fremtiden.

Oplever du som leder at:

 • kommunikationen med dine medarbejdere/dit team er vanskelig?
 • du har svært ved at trænge igennem?
 • du har svært ved at gøre dig forståelig?
 • du bliver tit misforstået?

Ønsker du at:

 • samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere/dit team er med få eller måske ingen konflikter?
 • der er mere gensidig tillid og forståelse imellem jer?
 • engagementet er større?
 • styrke din dialog og kommunikation med dine medarbejdere/dit team?

Har I været gennem en fusion eller oplevet omrokeringer? Halter samarbejdet måske i afdelingen eller med samarbejdspartnere og interessenter? Kommer I lettere til at snerre ad hinanden, eller taler I om os og dem? Og er det begyndt at blive synligt på sygefraværet og bundlinjen?

Så er det jeres overskud, der er blevet mindre af. Det kan skyldes, at I er i en afdeling, der har været gennem en sammenlægning, organisationsændringer eller mange forandringer og ledelsesskift. Og måske har I lagt mærke til, at det er blevet sværere at være positiv, forstå de andre og skabe gode relationer til kunderne eller samarbejdspartnere?

Et gruppeforløb vil få jer til at se sammenhængen mellem den enkeltes overskud og den måde, der tales til andre på. Og dette gør, at den enkelte pludselig forstår, hvad det er der sker med samarbejdet, når overskuddet forsvinder – og dette er udgangspunktet for at træne, hvordan den enkelte og gruppen kan arbejde med at ændre overskuddet og dermed også måden at agere på i det daglige.

Jeres forløb kunne se sådan ud:

 • Et gruppeforløb vil altid være sammensat efter jeres ønske
 • Prisen ligger typisk mellem 5.000 – 8.000 kr. per deltager
 • Stedet for afholdelse aftales med virksomheden

Alle priser er eksklusiv moms. Faktura afsendes, når dato for startsessionen er aftalt.

Du kan forvente:

 • At blive mødt med respekt, rummelighed og accept for den du/I er
 • At blive mødt med åbenhed og ærlighed
 • At blive mødt af en professionel O Sense® konsulent som 100% er tilstede for dig/jer
 • Fuld diskretion og tavshedspligt
 • Få værktøjer så du/I kan arbejde videre med- og træne dit/jeres personlige overskud

Se priser her…


Har du spørgsmål eller vil du lave en aftale om et O Sense® gruppeforløb, så kontakt mig på:

telefon: 2225 6876 eller
mail: ih@for-dig.dk

© for DIG – O Sense

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn